Algemene voorwaarden en privacybeleid voor de Linkly Pilot

Deze algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op webshops die deelnemen aan de Linkly Pilot. Door deel te nemen aan de pilot gaat u akkoord met deze voorwaarden en het privacybeleid.

Verzameling en verwerking van informatie

Bij aanmelding voor de Linkly Pilot verzamelen en verwerken wij de volgende informatie van de deelnemende webshops: contactgegevens, webshopgegevens en gebruiksgegevens.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor diverse doeleinden, waaronder het uitvoeren en optimaliseren van de pilot, communicatie en ondersteuning aan deelnemende webshops, inzicht verkrijgen in prestaties en effectiviteit van de pilot en het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten.

Delen van informatie

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen die in dit privacybeleid worden beschreven:

  • Dienstverleners: Indien nodig, kunnen wij uw gegevens delen met derde partijen die namens ons diensten uitvoeren, zoals analyse- en marketingpartners. Deze partijen zijn verplicht uw gegevens enkel te gebruiken voor het uitvoeren van hun taken en niet voor andere doeleinden.
  • Wettelijke verplichtingen: In uitzonderlijke gevallen kunnen wij verplicht zijn om uw gegevens te delen met overheidsinstanties of andere derden indien dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in geval van een juridisch geschil, gerechtelijk bevel of een verzoek van een toezichthoudende autoriteit.

In andere gevallen zullen wij uw gegevens niet met derden delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw keuzes en rechten

Als deelnemende webshop heeft u diverse rechten met betrekking tot uw gegevens, zoals het recht om toegang te vragen, gegevens te corrigeren, gegevens te verwijderen, de verwerking van gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.

Contact

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden en privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en privacybeleid. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of andere communicatiemiddelen. Door gebruik te blijven maken van onze diensten na wijzigingen in deze algemene voorwaarden en privacybeleid, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden en privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 02-05-2023.