Algemene Voorwaarden Linkly Webapp

 1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Linkly Webapp (“Webapp”), of u nu een klant van een webshop bent of een webwinkel zelf. Door de Webapp te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik de Webapp dan niet.

 1. Gebruik van de Webapp

U verklaart dat u minstens 18 jaar oud bent en in staat bent om wettelijk bindende contracten aan te gaan. Als u onze Webapp namens een bedrijf gebruikt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dat bedrijf aan deze Voorwaarden te binden.

 1. Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de Webapp, moet u zich registreren en een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw accountinformatie en wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

 1. Privacy

We respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

 1. Beperkingen

U mag de Webapp niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in de Webapp niet te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan de Webapp of de werking ervan kan verstoren.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De Webapp en alle materialen daarin, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, graphics, illustraties, logo’s, patenten, handelsmerken, service marks, auteursrechten, foto’s en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten zijn, tenzij anders aangegeven, het exclusieve eigendom van Linkly of onze licentiegevers. Het gebruik van de Webapp geeft u geen enkel recht op deze inhoud.

 1. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra we de bijgewerkte Voorwaarden in onze Webapp plaatsen. Door onze Webapp te blijven gebruiken nadat wijzigingen zijn aangebracht, gaat u akkoord met de bijgewerkte Voorwaarden.

 1. Beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Webapp op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Vrijwaring

U stemt ermee in om Linkly en haar medewerkers, directeuren en agenten te vrijwaren van en tegen elke claim, geschil, eis, aansprakelijkheid, schade, verlies en kosten, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met uw toegang tot of gebruik van de Webapp, of uw schending van deze Voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, en u onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

 1. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2023.